logo
Đèn trần MARIA TEREZIA 5

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 5 VACHTLE CE

Kích thước: 1000×1100 mm

Trọng lượng: 26kg

Đèn trần THEODORA XVI. 910x1500

Đèn trần THEODORA XVI. ...

Mã SP: THEODORA XVI. 910x1500 DARK PATINA CE

Kích thước: 910x1500 mm

Trọng lượng: 28.00 kg

Đèn trần SARA XXXVI. 140×150 CE

Đèn trần SARA XXXVI. ...

Mã SP: SARA XXXVI. 140×150 CE

Kích thước: 1400×1500 mm

Trọng lượng: 65.00 kg

Đèn trần SARA XXIV. PENDLE FULL CUT ST CE

Đèn trần SARA XXIV. ...

Mã SP: SARA XXIV. PENDLE FULL CUT ST CE

Kích thước: 1000×800 mm

Trọng lượng: 24.00 kg

Đèn trần ROMA XXIV. CE

Đèn trần ROMA XXIV. CE

Mã SP: ROMA XXIV. CE

Kích thước: 980×1060 mm

Trọng lượng: 30.00 kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 40 CE

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 40 CE

Kích thước: 800x420 mm

Trọng lượng: 24kg

Đèn trần ROMA XVIII. CE

Đèn trần ROMA XVIII. CE

Mã SP: ROMA XVIII. CE

Kích thước: 980×1060 mm

Trọng lượng: 23.50 kg

Đèn bàn MARIA TEREZIA 38 CE

Đèn bàn MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 38 CE TL

Đèn trần RACHEL XXX. CE

Đèn trần RACHEL XXX. CE

Mã SP: RACHEL XXX. CE WL

Kích thước: 1150×1300 mm

Trọng lượng: 35.00 kg

Đèn tường MARIA TEREZIA 30

Đèn tường MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 30 CE WL

Kích thước: 360x330 mm

Trọng lượng: 3.5kg

Đèn tường RACHEL III. CE

Đèn tường RACHEL III. ...

Mã SP: RACHEL III. CE WL

Kích thước: 380×430 mm

Trọng lượng: 4.50 kg

Đèn trần RADKA V. FULL CUT R14 CE - 6006

Đèn trần RADKA V. FULL ...

Mã SP: RADKA V. FULL CUT R14 CE - 6006

Kích thước: 510×450 mm

Trọng lượng: 6.00 kg

Đèn bàn MARKETA III. BALLS CE

Đèn bàn MARKETA III. ...

Mã SP: MARKETA III. BALLS CE TL

Kích thước: 420x450 mm

Trọng lượng: 3.00 kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 22

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 22 CE

Kích thước: 560x375 mm

Trọng lượng: 10.5kg

Đèn tường MAGGIE II. VACHTLE NICKEL CE

Đèn tường MAGGIE II. ...

Mã SP: MAGGIE II. VACHTLE NICKEL CE

Kích thước: 340x250 mm

Trọng lượng: 3.00 kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 20

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 20 VACHTLE CE

Kích thước: 1150×730 mm

Trọng lượng: 40kg

Đèn trần MAGDA VI. FULL CUT CE

Đèn trần MAGDA VI. FULL ...

Mã SP: MAGDA VI. FULL CUT CE

Kích thước: 470x400 mm

Trọng lượng: 5.50 kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 19

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 19 VACHTLE CE

Kích thước: 1600×1800 mm

Trọng lượng: 206kg

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi

Bản quyền © 2009 Quà tặng pha lê
Địa chỉ: 41 Nguyễn Văn Huyên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0246 680 9475 - 0971 010 868
Email: phale125@gmail.com
Web: www.phale.com.vn