logo
Đèn trần MAGDA III. FULL CUT CE

Đèn trần MAGDA III. ...

Mã SP: MAGDA III. FULL CUT CE

Kích thước: 480×420 mm

Trọng lượng: 5.00 kg

Đèn cây INKA FULL CUT US CE

Đèn cây INKA FULL CUT ...

Mã SP: INKA FULL CUT US CE FL

Kích thước: 560×1600 mm

Trọng lượng: 21.50 kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 17

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 17 VACHTLE CE

Kích thước: 1120×660 mm

Trọng lượng: 55kg

Đèn trần CR 0005-12-20-CE

Đèn trần CR ...

Mã SP: CR 0005-12-20-CE

Kích thước: 780x550 mm

Trọng lượng: 15.00 kg

Đèn trần LYRA NICKEL CE

Đèn trần LYRA NICKEL CE

Mã SP: LYRA NICKEL CE

Kích thước: 610×640 mm

Trọng lượng: 19kg

Đèn trần CARMEN DROPS NICKEL CE

Đèn trần CARMEN DROPS ...

Mã SP: CARMEN DROPS NICKEL CE

Kích thước: 620×480 mm

Trọng lượng: 10.50 kg

Đèn cây CANDY NICKEL CE

Đèn cây CANDY NICKEL CE

Mã SP: CANDY NICKEL CE FL

Kích thước: 620×480 mm

Trọng lượng: 10.50 kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 14

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 14 PENDLE CE

Kích thước: 650×680 mm

Trọng lượng: 22kg

Đèn trần CAMERON XVIII. FULL CUT CE

Đèn trần CAMERON XVIII. ...

Mã SP: CAMERON XVIII. FULL CUT CE

Kích thước: 840×510 mm

Trọng lượng: 15.00 kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 12

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 12 VACHTLE CE

Kích thước: 800×900 mm

Trọng lượng: 25kg

Đèn trần CAMERON XV. FULL CUT CE

Đèn trần CAMERON XV. ...

Mã SP: CAMERON XV. FULL CUT CE

Kích thước: 840x510 mm

Trọng lượng: 18.00 kg

Đèn trần AURELIE 42 NICKEL

Đèn trần AURELIE 42 ...

Mã SP: AURELIE 42 NICKEL

Kích thước: 1530x1560 mm

Trọng lượng: 76.00 kg

Đèn trần VIKTORIE NICKEL ANTIQUE CE - 8006

Đèn trần VIKTORIE ...

Mã SP: VIKTORIE NICKEL ANTIQUE CE - 8006

Kích thước: 810×440 mm

Trọng lượng: 20kg

Đèn trần AURELIE 42 CE - Mạ vàng

Đèn trần AURELIE 42 CE ...

Mã SP: AURELIE 42 CE - Mạ vàng

Kích thước: 1530x1560 mm

Trọng lượng: 76.00 kg

Đèn tường SARKA I

Đèn tường SARKA I

Mã SP: SARKA I. NICKEL CE WL

Kích thước: 100×360 mm

Trọng lượng: 2.5kg

Đèn trần ANGELIKA DIA 850 CE

Đèn trần ANGELIKA DIA ...

Mã SP: ANGELIKA DIA 850 CE

Kích thước: 850 x 700 mm

Trọng lượng: 16.50 kg

Đèn bàn NOEMI I

Đèn bàn NOEMI I

Mã SP: NOEMI I. NICKEL TL

Kích thước: 190×380 mm

Trọng lượng: 4kg

Đèn trần ANDULA dia 1000 CE

Đèn trần ANDULA dia ...

Mã SP: ANDULA dia 1000 CE

Kích thước: 1000 × 840 mm

Trọng lượng: 25.00 kg

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi

Bản quyền © 2009 Quà tặng pha lê
Địa chỉ: 41 Nguyễn Văn Huyên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0246 680 9475 - 0971 010 868
Email: phale125@gmail.com
Web: www.phale.com.vn