logo
Đèn trần MARIA TEREZIA 24

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 24 CE

Kích thước: 820x490 mm

Trọng lượng: 14kg

Đèn cây MARIA TEREZIA 16

Đèn cây MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 16 CE FL

Kích thước: 680×1680 mm

Trọng lượng: 20kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 5

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 5 VACHTLE CE

Kích thước: 1000×1100 mm

Trọng lượng: 26kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 40 CE

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 40 CE

Kích thước: 800x420 mm

Trọng lượng: 24kg

Đèn bàn MARIA TEREZIA 38 CE

Đèn bàn MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 38 CE TL

Đèn tường MARIA TEREZIA 30

Đèn tường MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 30 CE WL

Kích thước: 360x330 mm

Trọng lượng: 3.5kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 22

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 22 CE

Kích thước: 560x375 mm

Trọng lượng: 10.5kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 20

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 20 VACHTLE CE

Kích thước: 1150×730 mm

Trọng lượng: 40kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 19

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 19 VACHTLE CE

Kích thước: 1600×1800 mm

Trọng lượng: 206kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 17

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 17 VACHTLE CE

Kích thước: 1120×660 mm

Trọng lượng: 55kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 14

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 14 PENDLE CE

Kích thước: 650×680 mm

Trọng lượng: 22kg

Đèn trần MARIA TEREZIA 12

Đèn trần MARIA TEREZIA ...

Mã SP: MARIA TEREZIA 12 VACHTLE CE

Kích thước: 800×900 mm

Trọng lượng: 25kg

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi

Bản quyền © 2009 Quà tặng pha lê
Địa chỉ: 41 Nguyễn Văn Huyên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0246 680 9475 - 0971 010 868
Email: phale125@gmail.com
Web: www.phale.com.vn