logo
Đèn trần SMALL GAME 08-01 CE

Đèn trần SMALL GAME 08-01 CE

Mã SP: SMALL GAME 08-01 CE

Kích thước: 50x60

Trọng lượng: 5kg

Đèn âm trần SPOT 50 Blue Gold

Đèn âm trần SPOT 50 Blue Gold

Mã SP: SPOT 50 NICKEL

Kích thước: 100x20 mm

Trọng lượng: 0.35 kg

Đèn âm trần SPOT 21 CE

Đèn âm trần SPOT 21 CE

Mã SP: SPOT 21 CE

Kích thước: 100x85 mm

Trọng lượng: 0.50 kg

Ly pha lê 310-430-540ml

Ly pha lê 310-430-540ml

Mã SP: 20161102_100643

Bộ bình pha lê 798ml

Bộ bình pha lê 798ml

Mã SP: 99999.24350.798

Cốc pha lê mài 57-600ml

Cốc pha lê mài 57-600ml

Mã SP: 23043.57.600

Ly pha lê 350ml

Ly pha lê 350ml

Mã SP: 12999.350

Kích thước: 350ml

Ly pha lê 990ml cao cấp

Ly pha lê 990ml cao cấp

Mã SP: 12888.990

Đèn trần SMALL GAME 08-01 CE

Đèn trần SMALL GAME 08-01 CE

Mã SP: SMALL GAME 08-01 CE

Kích thước: 50x60

Trọng lượng: 5kg

Đèn âm trần SPOT 50 Blue Gold

Đèn âm trần SPOT 50 Blue Gold

Mã SP: SPOT 50 NICKEL

Kích thước: 100x20 mm

Trọng lượng: 0.35 kg

Đèn âm trần SPOT 21 CE

Đèn âm trần SPOT 21 CE

Mã SP: SPOT 21 CE

Kích thước: 100x85 mm

Trọng lượng: 0.50 kg

Đèn âm trần SPOT 18 CE

Đèn âm trần SPOT 18 CE

Mã SP: SPOT 18 CE

Kích thước: 100x260 mm

Trọng lượng: 1.00 kg

Đèn tường SMALL GAME 96-01 CE

Đèn tường SMALL GAME 96-01 CE

Mã SP: SMALL GAME 96-01 CE

Kích thước: 120x400 mm

Trọng lượng: 2.00 kg

Đèn trần SMALL GAME 05-03 CE

Đèn trần SMALL GAME 05-03 CE

Mã SP: SMALL GAME 05-03 CE

Kích thước: 370x240 (990) mm

Trọng lượng: 4.00 kg

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi

Bản quyền © 2009 Quà tặng pha lê
Địa chỉ: 41 Nguyễn Văn Huyên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 04. 66809475
Hotline: 0165.723.6601 - 0971 010 868
Email: phale125@gmail.com
Web: www.phale.com.vn