logo
Đèn treo trần CARLISLE CE

Đèn treo trần CARLISLE ...

Mã SP: CARLISLE CE

Kích thước: 570x770 mm

Trọng lượng: 12kg

Đèn trần SMALL GAME 08-01 CE

Đèn trần SMALL GAME ...

Mã SP: SMALL GAME 08-01 CE

Kích thước: 50x60

Trọng lượng: 5kg

Đèn âm trần SPOT 50 Blue Gold

Đèn âm trần SPOT 50 ...

Mã SP: SPOT 50 NICKEL

Kích thước: 100x20 mm

Trọng lượng: 0.35 kg

Đèn âm trần SPOT 21 CE

Đèn âm trần SPOT 21 CE

Mã SP: SPOT 21 CE

Kích thước: 100x85 mm

Trọng lượng: 0.50 kg

Đèn trần SOFIA DIA 550

Đèn trần SOFIA DIA 550

Mã SP: SOFIA DIA 550 CE

Kích thước: 550×170 mm

Trọng lượng: 9.50 kg

Đèn âm trần SPOT 18 CE

Đèn âm trần SPOT 18 CE

Mã SP: SPOT 18 CE

Kích thước: 100x260 mm

Trọng lượng: 1.00 kg

Đèn âm trần SPOT 14 CE

Đèn âm trần SPOT 14 CE

Mã SP: SPOT 14 CE

Kích thước: 120x115 mm

Trọng lượng: 0.50 kg

Đèn trần PERSIDA CE

Đèn trần PERSIDA CE

Mã SP: PERSIDA CE

Kích thước: 600x200 mm

Trọng lượng: 18.00 kg

Đèn trần SPIRAL 400x2300 RED CE

Đèn trần SPIRAL ...

Mã SP: SPIRAL 400x2300 RED CE

Kích thước: 400x2300 mm

Trọng lượng: 23.50 kg

Đèn trần SPIRAL 500x1800 BALLS CE

Đèn trần SPIRAL ...

Mã SP: SPIRAL 500x1800 BALLS CE

Kích thước: 500×1800 mm

Trọng lượng: 25.00 kg

Đèn trần SPIRAL 400x700 CE

Đèn trần SPIRAL 400x700 ...

Mã SP: SPIRAL 400x700 CE

Kích thước: 400×700 mm

Trọng lượng: 14.00 kg

Đèn trần MILADA DIA 1000 CE

Đèn trần MILADA DIA ...

Mã SP: MILADA DIA 1000 CE

Kích thước: 1000×330 mm

Trọng lượng: 43kg

Đèn trần SMALL GAME 05-03 CE

Đèn trần SMALL GAME ...

Mã SP: SMALL GAME 05-03 CE

Kích thước: 370x240 (990) mm

Trọng lượng: 4.00 kg

Đèn trần MARIKA II

Đèn trần MARIKA II

Mã SP: MARIKA II. FULL CUT CE

Kích thước: 550×250 mm

Trọng lượng: 08 kg

Đèn trần SMALL GAME 04-05 CE

Đèn trần SMALL GAME ...

Mã SP: SMALL GAME 04-05 CE

Kích thước: 370x270 (1020) mm

Trọng lượng: 8.00 kg

Đèn trần MELANIE DIA 550x1000 CE

Đèn trần MELANIE DIA ...

Mã SP: MELANIE DIA 550x1000 CE

Kích thước: 550x1000 mm

Trọng lượng: 12.00 kg

Đèn trần LEANDRA 500x500 CE

Đèn trần LEANDRA ...

Mã SP: LEANDRA 500x500 CE

Kích thước: 500x500x500 mm

Trọng lượng: 21.00 kg

Đèn trần LEANDRA 350x600 CE

Đèn trần LEANDRA ...

Mã SP: LEANDRA 350x600 CE

Kích thước: 350x600x350 mm

Trọng lượng: 18.00 kg

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi

Bản quyền © 2009 Quà tặng pha lê
Địa chỉ: 41 Nguyễn Văn Huyên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0246 680 9475 - 0971 010 868
Email: phale125@gmail.com
Web: www.phale.com.vn